Region Stockholm Extern remiss: Kravspecifikation Förstorande videosystem och läsmaskiner

Extern remiss: Kravspecifikation Förstorande videosystem och läsmaskiner

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

Stockholms läns sjukvårdsområde genomför en upphandling av Förstorande videosystem och läsmaskiner.

Vi skickar härmed kravspecifikationen på remiss. Extern remiss innebär att potentiella leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter på underlaget innan den annonseras. Syftet är att inhämta synpunkter för att sedan kunna presentera ett så tydligt och bra förfrågningsunderlag som möjligt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-28)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2023-12-08

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Gotlands län, Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23/86