Region Stockholm Extern remiss inför upphandling av Undersökningshandskar SLL761

Extern remiss inför upphandling av Undersökningshandskar SLL761

Region Stockholm, Stockholm

Extern remiss inför upphandling av Undersökningshandskar sll761

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-09-29)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/84