Region Stockholm Extern remiss inför upphandling av Frukt till anställda, SLL920

Extern remiss inför upphandling av Frukt till anställda, SLL920

Region Stockholm, Stockholm

Syftet med denna externa remiss är att ge leverantörer möjlighet att skriftligen inkomma med frågor och synpunkter på utkast av kravspecifikation och hållbarhetsbilaga för att kommande upphandling ska få bästa möjliga resultat. Detta genom att ta tillvara branschens erfarenheter och kunskaper.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-08-22)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-08-09

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022-0111