Region Stockholm Extern remiss: Gånghjälpmedel, trehjuliga cyklar och rullbord

Extern remiss: Gånghjälpmedel, trehjuliga cyklar och rullbord

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

Extern remiss: Gånghjälpmedel, trehjuliga cyklar och rullbord

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-01)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2024-04-16

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

24/23