Region Stockholm Etablering och drift av tekniska IT-utrymmen

Etablering och drift av tekniska IT-utrymmen

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen omfattar ett ramavtal för etableringar och drift (drift-, förvaltning-, support- och underhållstjänster) av tekniska IT-utrymmen inom Serviceförvaltningens ansvar.

Målet med upphandling är att för Serviceförvaltningen teckna ett fyraårigt ramavtal med en leverantör för möjliggörande av löpande etableringar samt drift (drift-, förvaltning-, support- och underhållstjänster) av tekniska IT-utrymmen inom Serviceförvaltningens ansvar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2023-0043