Region Stockholm Ersättningsetablering inom psykiatri

Ersättningsetablering inom psykiatri

Region Stockholm, Stockholm

Med anledning av inkommen anmälan från Nils Hamnström om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, publiceras denna ansökningsinbjudan för överlåtelse av aktuell verksamhet samt tilldelning av samverkansavtal med ny vårdgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-14)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-07-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2022-0257