Region Stockholm Ersättningsetablering inom kirurgi

Ersättningsetablering inom kirurgi

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid

ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om

läkarvårdsersättning

Diarienummer HSN 2024–0094

Kirurgi

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-26)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2024-0094