Region Stockholm Ersättningsetablering inom Internmedicin

Ersättningsetablering inom Internmedicin

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Diarienummer HSN 2024–0095

Internmedicin

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-26)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2024-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

24/30