Region Stockholm Ersättningsetablering inom allmänmedicin

Ersättningsetablering inom allmänmedicin

Region Stockholm, Stockholm

Med anledning av inkommen anmälan från Georges Mantzanas om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, publiceras denna ansökningsinbjudan för överlåtelse av aktuell verksanhe samt tilldelning av samverkansavtal med ny vårdgivare.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2022-06-07)

Förfarande

Ersättningsetablering

Publicerad

2022-04-13

Dokumenttyp

Meddelande om ersättningsetablering

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2021-2606