Region Stockholm Ersättningsetablering inom allmän medicin

Ersättningsetablering inom allmän medicin

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Men anledning av inkommen anmälan från Nikos Tsiaklides om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning publiceras denna ansökningsinbjudan för överlåtelse av aktuell verksamhet samt tilldelning av samverkansavtal med ny vårdgivare.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-02-05)

Förfarande

Ersättningsetablering

Publicerad

2022-12-12

Dokumenttyp

Meddelande om ersättningsetablering

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/113