Region Stockholm Equipment for making water bags for the animal stable

Equipment for making water bags for the animal stable

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Upphandlingen avser utrustning för att tillverka vattenpåsar till

djurstallningen. En maskin som svetsar ihop vattenpåsar som en del av ett system som säkerställer vattenhållning för gnagare.

This Procurement conserns equipment for making water bags for the animal stable. A machine that wields bags of water shut. As part of a system that ensures

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-15)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2024-0982