Region Stockholm Entreprenad Vitgröet 12 Psykiatri

Entreprenad Vitgröet 12 Psykiatri

Locum AB

Denna upphandling avser Entreprenad Psykiatri Vitgröet 12. Vidare information ges i upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-12-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2023-1220