Region Stockholm Entreprenad By 65 SÖS MR - Angio

Entreprenad By 65 SÖS MR - Angio

Locum AB

Entreprenaden innefattar ombyggnation av lokaler för ny MR-kamera om ca 300 m² i byggnad 65 plan -1. Utöver MR ska även befintlig undercentral byggas om i byggnad 65 plan -2 

samt ombyggnation av Angiosal om ca 300 m² i byggnad 65 plan -1.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-25)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2023-0182