Elenergi

Stockholms läns landsting, Stockholm

Avtalet syfte är att förse TN med fysiskt och finansiellt elinköp till mätpunkter i Stockholms län. Avtalet kommer att avse såväl fysisk leverans som finansiell portföljförvaltning.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-10-05

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer