Region Stockholm Elektrofysiologi röntgenutrustning

Elektrofysiologi röntgenutrustning

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset (nedan Karolinska) inbjuder er att lämna anbud på upphandlingen som avser livscykelhantering av röntgenutrustning (elfys Lab4) för elektrofysiologiska interventioner i hjärtat med beskrivning i upphandlingsdokumenten. Upphandlingen inkluderar 1 st. option.

Leverans och installation ska ske snarast möjligt.

Karolinska vill minska den negativa miljöpåverkan från utrustningens installering samt borttag av gammal utrustning, vilket riskerar att skapar mycket avfall, öka behovet av nya råvaror och att inbegripa byggnadspåverkan. Detta återspeglas i utvärderingen gällande Cirkularitet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2024-0869