Region Stockholm EEG utrustning med tillhörande system

EEG utrustning med tillhörande system

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder er att lämna anbud på upphandlingen Elektroencefalografi (EEG) utrustning, med tillhörande IT-system för bl.a. inregistrering, analys och lagring. Utrustningen ska användas för EEG-registreringar på vuxna och barn från prematur ålder. Både stationära EEG-utrustningar för elektiva och akuta EEG samt mobila (flyttbara) EEG-monitorer för kontinuerlig övervakning av hjärnans funktion på intensiven efterfrågas.

Syftet med upphandlingen är att hela aktuell verksamhet ska ha enhetlig och modern EEG-utrustning att användas för elektiva och akuta EEG samt för kontinuerlig övervakning av hjärnans funktion på intensiven. Det är viktigt att utrustningen är robust och tål förflyttningar, samtidigt som den är lättmanövrerad och anpassningsbar gällande olika undersökningsmiljöer och förhållanden. Störningsfria undersökningar, fria från till exempel växelström från kringliggande medicinsk apparatur på IVA miljö, är mycket viktigt.

Utrustningen kommer att användas rutinmässigt av biomedicinska analytiker och läkare i dagligt arbete. Stor vikt kommer att läggas i användarvänlighet, ergonomi och flexibilitet. Även informationssäkerhet, spårbarhet och datalagring enligt gällande lagar och föreskrifter är av hög vikt i denna upphandlingen. Utrustningen ska vara fullfunktionell, inkluderande samtlig mjukvara och samtliga användarlicenser som är nödvändiga för fulltillgång/användning av utrustning.

Upphandlingen avser 27 st. EEG-utrustningar med tillhörande system, samt 13 st. som option.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2022-8608