Region Stockholm Dynamiskt inköpssystem - Kategori 1 Projektledning

Dynamiskt inköpssystem - Kategori 1 Projektledning

Locum AB

Locum AB (hädanefter Locum) bjuder härmed in till att lämna ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende rubricerad upphandling av konsulttjänster inom byggprojektledning till Locum, enligt de förutsättningar som anges i denna ansökningsinbjudan jämte bilagor.

Upphandlingen genomförs inom ramen för det dynamiska inköpssystemet med ett selektivt förfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsföremålet omfattar konsulttjänster inom byggprojektledning för bland annat styrning och ledning av byggprojekt. Konsultuppdrag avser att tillhandahålla byggprojektledning för att stärka upp Locums projektavdelning under projekterings- och produktionsskedena.

Sista ansökningsdag
1846 dagar kvar

(2029-05-10)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2019-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

LOC 2019-0157