Region Stockholm Dynamiskt inköpssystem (DIS) Stel endoskopi - Karolinska universitetssjukhuset

Dynamiskt inköpssystem (DIS) Stel endoskopi - Karolinska universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska universitetssjukhuset avser att upphandla samtliga typer av endoskop-utrustning som kan betecknas som stel endoskopi. För att tillgodose sjukhusets behov av sådan utrustning upprättas därför ett s.k. dynamiskt inköpssystem.

Stel endoskopi-utrustning används inom ett flertal kliniska områden och behöver kontinuerligt bytas ut på grund av att utrustningen åldras samt att ny teknik introduceras. Den utrustning som ska införskaffas inom ramen för denna upphandling ska vara av flergångsbruk.

Sista ansökningsdag
2248 dagar kvar

(2030-04-26)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2020-04-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

20-075