Region Stockholm Direktupphandling av konstnärlig gestaltning - Barkarby bussterminal

Direktupphandling av konstnärlig gestaltning - Barkarby bussterminal

Region Stockholm, Trafiknämnden, STOCKHOLM

Trafikförvaltningen Region Stockholm inbjuder konstnärer och konstnärsgrupper att lämna en anbudsansökan (intresseanmälan) för skissuppdrag avseende direktupphandling av konstnärlig gestaltning knuten till den nya bussterminalen som ska byggas vid Barkarby bytespunkt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-06)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-04-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TN 2024-0078