Region Stockholm DBS - Deep Brain Stimulation

DBS - Deep Brain Stimulation

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

DBS 2+1+1 år

DBS (Deep Brain Stimulation) är en vetenskapligt väldokumenterad metod för behandling av ett flertal neurologiska tillstånd, främst rörelserubbningar. Neurokirurgiska verksamheten, Karolinska universitetssjukhuset, utför årligen implantation av 40-50 nya kompletta DBS system samt lika många ingrepp som syftar till att ersätta komponenter som tidigare inopererats, främst IPG:er (Implantable Pulse Generators). Majoriteten av de implanterade systemen görs på vuxna patienter. Endast i enstaka fall sker implantering på barn.

DBS-systemen består av elektroder, som införs med stereotaktisk teknik i hjärnan (vanligtvis en eller två elektroder/patient, i enstaka fall fyra elektroder/patient), en (eller flera) impulsgeneratorer (IPG), för strömförsörjning till elektroden och vanligtvis kopplingskablar mellan elektrod och IPG.

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed till anbudsgivning i upphandling av ramavtal för medicinteknisk utrustning/system DBS (Deep Brain Stimulation) till tema hjärta kärl och neuro, Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska söker med upphandlingen efter de mest kvalificerade Leverantörerna inom detta område. En mycket viktig framgångsfaktor för Verksamheten är att antagna Leverantörer kan upprätthålla ett långsiktigt och nära samarbete med fokus på största möjliga patientnytta.Antagen Leverantör kommer att vara en mycket viktig partner med ett nära samarbete i Karolinskas vårdflöde inom upphandlat område.

Upphandlingen avser ett ramavtal på 2+1+1 år med flera leverantörer.

Leverantörer till Karolinskas verksamhet ska upprätthålla effektiva och optimerade rutiner för logistik och administration rörande beställningar, leveranser, reservdelshantering, reparationer, uppgraderingar, prislistor, fakturering, teknisk support och utbildning anpassade till Karolinskas modell.

Med hänsyn till omfattande funktionskrav och patientbehov skall offererade system endast omfatta de senast lanserade produkterna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-5848