Region Stockholm Datortomograf för forskningsstudie

Datortomograf för forskningsstudie

Region Uppsala, Uppsala

6st Datortomograf för undersökning av hjärta, lunga och helkropp i en forskningsstudie i samarbete med Hjärt- och Lungfonden.

Avropande parter är Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Stockholm, Region Östergötland, Region Västra Götaland och Region Skåne.

Behandling av personuppgifter

Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter.

Anbudstidens utgång

Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-01-27 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas.

Datortomograf för undersökning av hjärta, lunga och helkropp i en forskningsstudie i samarbete med Hjärt- och Lungfonden.

Behandling av personuppgifter

Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter.

Anbudstidens utgång

Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-01-27 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Västerbottens län, Västra Götalands län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

UPPH2022-00379