Region Stockholm Danderyds Sjukhus, Ny kylcentral By06, installationsentreprenad

Danderyds Sjukhus, Ny kylcentral By06, installationsentreprenad

Locum AB

Danderyds Sjukhus, Ny kylcentral By06, installationsentreprenad. LOC: 2023-1202

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-12-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2023-1202