Region Stockholm Cryocatetrar till Cryocath

Cryocatetrar till Cryocath

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) avser införskaffa kryokatetrar och tillhörande kringutrustning för CryoCath genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU (2016:1145): 6 kapitel 14§ pkt 2 och 6 kapitel 14§ pkt 3 samt 6 kapitel 17§ pkt 2b och teckna ramavtal på fyra år (2+1+1år) med Medtronic AB för dessa. Det finns inte något rimligt alternativ och avsaknaden av konkurrens inte beror på en konstruerad avgränsning av förutsättningarna för upphandlingen.

Dessa kryotermiska katetrar används av den elektrofysiologiska verksamheten inom Medicinsk enhet Kardiologi, Tema Hjärta Kärl och Neuro, Karolinska, är apparat specifika, till separata kryokonsoller installerade på sjukhuset.

Karolinska använder kryokonsoller Modell 106E2 av fabrikat Medtronic (CryoCath) för högspecialiserad och avancerad behandling av patienter med olika typer av arytmier inklusive förmaksflimmer. Dessa kryotermiska katetrar och tillhörande kringutrustning skall kunna användas med befintliga systemen 106E2, för kryoablationer, med fokala katetrar och kryoballongkatetrar och uppfylla följande för avsedd användning: (1) Fokalkryokatetrar skall vara CE-märkta för behandling av återkopplingstakykardier, så kallad AVNRT, och för användning hos barn. (2) Behandling av förmaksflimmer skall kunna ske vid olika sjukdomsskeden: paroxymal och persisterande. (3) Kryoballongkatetrarna skall vara CE-märkt för både paroxysmalt och persisterande förmaksflimmer. (4) Kryoballongkateter skall vara utformad så att lungvensisolering kan ske runt hela circumferensen av en lungven i ett steg. (singelshot) (5) Fokalkryokatetrar och kryoballongkatetrar skall kunna användas med utrustningen.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-08-07

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

K 2022-5143