Region Stockholm Cor-Knot (minimal-invasiv kirurgi på hjärtat)

Cor-Knot (minimal-invasiv kirurgi på hjärtat)

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Cor-Knot är en samling produkter som möjliggör minimal-invasiv kirurgi på hjärtat. Cor-Knot är unikt och det finns inga alternativ till Cor-Knot på marknaden inom minimalinvasiv kirurgi, själva låsmekanismen men även handtag är patenterade.

Genom att använda sig av minimal-invasiva operationsmetoder minimerar man behovet av stora ärr etc. då man kan komma in i kroppen på ett skonsammare sätt. Detta ger i sin tur en mindre negativ påverkan på patienten och ett kortare rehabiliteringsförlopp, kortare tid på IVA etc.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-06-04

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2022-4982