Region Stockholm Cochleaimplantat

Cochleaimplantat

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Ramavtal avseende Cochleaimplantat med tillbehör, reservdelar, service, support och utbildningLot nr.: 1

MTU/MTP

Ramavtal för komplettt funktion för cochleaimplantat med tillbehör, reservdelar, service, suppport och utbildning

Last tender date: 05/29/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18119

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18119&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 06/29/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Generella krav

Ramavtal avseende Cochleaimplantat med tillbehör, reservdelar, service, support och utbildning

Last tender date: 05/29/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18119

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18119&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 06/29/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-6777