Region Stockholm BVC, Barnavårdscentral

BVC, Barnavårdscentral

Region Stockholm, Stockholm

Stockholms läns landsting erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Barnhälsovård. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett kan hämtas via nedanstående länk.

Förfrågningsunderlag: http://www.uppdragsguiden.sll.se/Hantera-avtal/Auktorisering--Vardval-Stockholm/Vardvalsomraden/Vardval-BVC/

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-08-29

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

0706-0590