Region Stockholm Blodtomhetsutrustning och förbrukning, SLL592

Blodtomhetsutrustning och förbrukning, SLL592

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Blodtomhetsutrustning och förbrukning, SLL592

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0377