Region Stockholm Behandlingsnålar till fokalbehandling av prostatacancer

Behandlingsnålar till fokalbehandling av prostatacancer

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset avser genomföra en direktupphandling i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 17 kap. 1 b § med hänvisning till 6 kap. 17 § LOU.

PRIS är en randomiserad kontrollerad studie som ska jämföra fokalbehandling med dagens konventionella radikala behandlingar som är kirurgi eller strålning. Dessa behandlingar medför en längre återhämtning för de behandlade patienter, vilket medför en högre kostnad för sjukvården. Idag utförs behandlingar med hjälp av IRE (Irreversibel elektroporering) på bland annat lever och njurtumörer i Sverige men har ännu inte implementerats på prostata. Irreversibel elektroporering ska används för fokal behandling av prostatacancer, dvs endast tumören i prostatan och inte hela prostatakörteln vilket leder till färre biverkningar för patienten.

Det finns andra metoder som används på prostatatumörer, såsom högintensivt fokuserat ultraljud (HIFU) och kryoterapi, men dessa kan endast användas i vissa delar av prostatan. Irreversibel elektroporering kan användas i alla delar av prostatan på grund av dess icke-termiska mekanism för celldestruktion, vilket innebär att den orsakar mindre skada på vitala strukturer runt ablationszonen. Nanoknife-generatorn är den enda CE-märkta enheten för ablation av mjukvävnad med irreversibel elektroporering som har använts i prostatavävnad. För närvarande har 24 ursprungliga kliniska prövningar publicerats i peer-reviewed litteratur med Nanoknife som specifikt rapporterar om säkerhet och klinisk effektivitet av enheten. Det finns inga andra enheter på marknaden med några publicerade data för irreversibel elektroporation vid prostatacancer.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-05-18

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2022-3649