Region Stockholm Barnmorskemottagning

Barnmorskemottagning

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att ansöka om godkännande för att bedriva Barnmorskemottagning/Mödravårdcentral. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett kan hämtas via nedanstående länk.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-08-29

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 0706-0590