Region Stockholm Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-12-13

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

0706-0590