Region Stockholm Banunderbyggnad: Information angående nya upphandlingar

Banunderbyggnad: Information angående nya upphandlingar

Region Stockholm, Trafiknämnden, Stockholm

Preliminärt under hösten 2023 ska trafikförvaltningen upphandla två nya avtal för Banunderbyggnad (Ban U). Uppdelningen är:

• underhåll av berg och konstbyggnad

• inspektion och expertstöd för både berg och konstbyggnad

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-11-16)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-10-04

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/50