Region Stockholm Audiovisuell kommunikation (AVK), SLL1481

Audiovisuell kommunikation (AVK), SLL1481

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm upphandlar ett ramavtal avseende Audiovisuell kommunikation (AVK) för samtliga förvaltningar, stiftelser och bolag inom regionen.

Upphandlingen avser drift av AVK infrastruktur samt leverans och support av utrustning för AVK i mötesrum, i vissa kliniska utrymmen såsom exempelvis rondrum samt i operationssalar där utrustningen ansluts mot MT-klassad utrustning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2021-0446