Region Stockholm Arbetsanpassade glasögon, SLL547, 2024

Arbetsanpassade glasögon, SLL547, 2024

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Upphandlingen utgör en samordnad ramavtalsupphandling och synundersökning och succesiva leveranser av kompletta arbetsanpassade glasögon till Region Stockholms anställda.

Upphandlingen är indelad i sju (7) geografiska avtalsområden, en Leverantör antas per avtalsområde. Minst en (1) butik ska vara belägen inom respektive avtalsområde.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2024-0095