Region Stockholm Ansökningsinbjudan avseende förvaltnings- och utvecklingstjänster för it-system

Ansökningsinbjudan avseende förvaltnings- och utvecklingstjänster för it-system

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Regionledningskontoret har i uppdrag att genomföra upphandling av förvaltnings- och utvecklingstjänster för it-system.

Upphandlingen ska resultera i att två separata kontrakt tecknas, ett för funktionsområdet Vårdbeställarens systemstöd och ett för funktionsområdet systemstöd för Information Management.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-04-11)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2023-03-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RS 2020-0506