Region Stockholm Anestesi- intensivvårdsart tillägg nr 2, 2022 SLL510 FSN 2022-0329

Anestesi- intensivvårdsart tillägg nr 2, 2022 SLL510 FSN 2022-0329

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Tilläggsupphandling nr 2 över positioner där inget anbud eller inget lämpligt anbud inkom vid tilläggsupphandlingen nr 1.

Två artiklar har flyttas över från SLL583 och dessa är sugslang, kona/nippel och sugset.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/96