Region Stockholm Analystjänster för Skadeprevention

Analystjänster för Skadeprevention

Stockholms läns landsting, Trafiknämnden, Stockholm

Beställarens infrastruktur och fordon drabbas av återkommande skadegörelse så som klotter, vandalism, olovligt intrång, materialstölder och hot. Uppdraget avser analystjänster för skadeprevention i syfte att stödja Beställaren och Beställarens leverantörer med sakkunskap och analys som ska bidra till att förebygga skadegörelse. Uppdraget ska ge Beställaren god kunskap om och god kontroll över skadeproblematiken i Beställarens anläggningar. Uppdraget förväntas bidra till att minska skadegörelsen främst i form av klotter.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-10-11

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer