Region Stockholm Ambulatoriskt EEG vid epilepsiutredningar i hemmiljö

Ambulatoriskt EEG vid epilepsiutredningar i hemmiljö

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset söker information om möjligheter till lösningar för ambulatoriskt EEG vid epilepsiutredningar i hemmiljö.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-04-11)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-03-08

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RFI 202408