Region Stockholm Allmän barn- och ungdomstandvård

Allmän barn- och ungdomstandvård

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva allmän barn- och ungdomstandvård. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk.

https://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/vardavtal/lov-vardval-stockholm/allman-barn--och-ungdomstandvard/

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-09-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2021-1427