Region Stockholm Allergi och autoantikroppar funktionsupphandling

Allergi och autoantikroppar funktionsupphandling

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) har för avsikt att upphandla en funktionslösning innehållande fabriksnya, helautomatiserade analysinstrument för allergianalyser. Funktionen ska inkludera utrustning placerad i beställarens lokaler, reagens, kontroller, övrigt förbrukningsmaterial och service och underhåll.Lot nr.: 1

Generell del

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) har för avsikt att upphandla en funktionslösning innehållande fabriksnya, helautomatiserade analysinstrument för allergianalyser. Funktionen ska inkludera utrustning placerad i beställarens lokaler, reagens, kontroller, övrigt förbrukningsmaterial och service och underhåll.

Last tender date: 03/22/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10125

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10125&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/15/2024 22:00:00

Duration contract end date : 02/14/2028 23:00:00Lot nr.: 2

Kravspecifikation

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) har för avsikt att upphandla en funktionslösning innehållande fabriksnya, helautomatiserade analysinstrument för allergianalyser. Funktionen ska inkludera utrustning placerad i beställarens lokaler, reagens, kontroller, övrigt förbrukningsmaterial och service och underhåll.

Last tender date: 03/22/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10125

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10125&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/15/2024 22:00:00

Duration contract end date : 02/14/2028 23:00:00Lot nr.: 3

Utvärderingsmodell

Se upphandlingsdokument

Last tender date: 03/22/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10125

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10125&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/15/2024 22:00:00

Duration contract end date : 02/14/2028 23:00:00Lot nr.: 4

Krav på anbudsgivare

SE upphandlingsdokument

Last tender date: 03/22/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10125

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10125&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/15/2024 22:00:00

Duration contract end date : 02/14/2028 23:00:00

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-4924