7 Tesla MR

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset avser att införskaffa en kliniskt godkänd magnetkamera (MR) med ultra-hög fältstyrka, 7 Tesla. Utrustningen ska vara CE-märkt och anpassad för de särskilda patientbehov som finns vid Karolinska Universitetssjukhuset, inkluderande bland annat avancerad diagnostik av både barn och vuxna samt möjlighet till undersökning både av centrala nervsystemet och andra organ. Installationen ska vara anpassad till befintliga lokaler och leverans ska ske så snart som möjligt, dock senast i juni 2023.

Införskaffningen av en kliniskt godkänd (CE-märkt) 7 Tesla magnetkamera möjliggör vårdinsatsen avancerad diagnostik för neurologiska sjukdomar och neurokirurgiska tillstånd omfattar exempelvis att vid läkemedelsresistent epilepsi kunna finna fler lämpliga operationskandidater än vid diagnostik med 3 Tesla MR. Andra vårdinsatser som möjliggörs med klinisk 7 Tesla MR är bland annat förbättrad detektion av degenerativa järninlagringar vid amyotrofisk lateralskleros (ALS) och rörelsesjukdomar (Parkinsonismer) samt förbättrad detektion av kortikala lesioner och kronisk aktivitet vid multipel skleros (MS). I den enda CE-märkta produkten på marknaden kombineras dessutom den ultra-höga fältstyrkan, 7 Tesla, med kraftig gradientprestanda och den särskilt unika egenskapen så kallad parallel transmit för att säkerställa adekvat bildkvalitet för detektion av patologiska förändringar i hjärna och ryggmärg i hela bildfältet. Fortsättning se punkt II.2.14.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-01-15

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-0223