Region Stockholm 47191 Anläggningsarbeten Barkarbystaden till Barkarby

47191 Anläggningsarbeten Barkarbystaden till Barkarby

Region Stockholm, Stockholm

I denna upphandling ingår att på utförandeentreprenad utföra konstbyggnadsarbeten innefattande betongarbeten till en volym om ca 10 000 m3 för biljetthall, uppgång mm.

Arbeten förekommer både i bergtunnlarna samt ovan jord.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2023-11-06

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer