Region Stockholm 26833 Signalstrategisk utrustning - Impedanslådor

26833 Signalstrategisk utrustning - Impedanslådor

Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Stockholm

Upphandlingen avser trehundra (300) Impedanslådor med kablage för utbyggnad av den befintliga tunnelbanan i Stockholms län.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FUT 2022-0547