Region Stockholm 26640 Installation (el, tele och styr)

26640 Installation (el, tele och styr)

Region Stockholm, Stockholm

Objektet avser utförande av el-, tele- och styrarbeten för nya T-banestationerna Sofia (SFA), Hammarby kanal (HBK), Gullmarsplan (GUP), Slakthusområdet (SLO), Sockenplan, Sickla (SIK), Järla (JÄL), Nacka C (NAC) längs med blå linje Nacka och söderort.

Objektet inkluderar utförande av styrarbeten för samtliga tunnlar, dvs. arbetstunnel, service- och tvärtunnlar samt försörjning av elkraft, lågspänning längs med blå linjen Nacka och söderort.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2023-10-10

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer