Zeus Ventilator

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Operationsenheten i Trelleborg har för att säkra patientsäkerheten införskaffat tre stycken Dräger Zeus Ventilatorer.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-10-23

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002918