Yttre Drift Malmö

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Entreprenaden omfattar drift och underhåll av utemiljön m m, kring Region Skånes fastigheter på sjukhusområdet SUS (Malmö) och på Victoriagården.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-07-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-FA0000146