Region Skånes upphandlingar Yttre drift Helsingborg och Landskrona

Yttre drift Helsingborg och Landskrona

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Yttre drift Helsingborg och Landskrona lasarettsområden.

Se förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-FA000003