Region Skånes upphandlingar YTD: Hissar 04A & 04B, by 04

YTD: Hissar 04A & 04B, by 04

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandling avseende 2 st befintliga hissar 04A & 04B som skall ersättas med nya hissar i befintligt hisschakt, inom Lasarettet i Ystad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

86500400-406613-35405