Region Skånes upphandlingar Ystad Lasarett Ställverk By. 02

Ystad Lasarett Ställverk By. 02

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen avser totalentreprenad avseende Ystad Lasarett Ställverk By. 02 och omfattar projektering, installation, injustering och provning gällande ny transformatorstation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-07-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

86500200-407502-35509