Webrtc

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling avser en Webrtc videomodul som ska byggas in i en större videobesökslösning. Videomodulen ska göra det möjligt för vårdmedarbetare i Region Skåne att möta Skånes invånare där de befinner sig oavsett tid och plats genom att vara det naturliga valet för att genomföra videobesök i vården. Videomodulen ska innehålla de vanligaste funktionerna på marknaden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O000572