Region Skånes upphandlingar Webbutik och dagligvaruhandel för små livsmedelsköp

Webbutik och dagligvaruhandel för små livsmedelsköp

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen gäller inköp av livsmedel via webbutik till Region Skånes verksamheter enligt underlag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001102